Tuesday, March 14, 2017

Stemrecht

Ongereguleerd
regent het omhoog
is de zon geen hemelboog
de maan aarde
zo zijn waarde
was omgekeerd

Straf jezelf nooit
geen ander gekooid
je grenzen onbegrensd
je leven is slechts even
maar als eeuwig gewenst

Gezegd
stem fluister
zonder luister
in vals gezicht
maar als plicht
gezien in recht

No comments: