Thursday, June 21, 2018

Onder een hoedje

Niets is zo ingewikkeld dan te proberen het onbegrepene te snappen. Driemaal 7=21 maar 21 is geen driemaal 7. De vraag is of kunt begrijpen dat onomkeerbaarheid in werkelijkheid niet bestaat.
Zoals achteruitgaan slechts een beeld is van verplaatsen, is vooruitgaan niet minder dan dat het is, een vorm van geen stilstand.
Geef je zelf eens te denken dat je iets niet kan, het niet kunnen zal er zijn als een vaststaand feit van je falen.
Is het de zon of de maan die hun schijnwaarheid laat zien in hun baan? Tot slot is het vandaag de langste dag met veel daglicht zonder het zeker te weten wie daar schuld aan heeft, de halve maan of de hele zon?
Of spelen ze onder een hoedje?  

No comments: