Friday, June 22, 2018

Valse beloftes

De meeste politieke brandbrieven zijn het blussen niet waard, maar als ze dat wel zijn eindigen ze in de slotgracht van het Binnenhof om die schijnheilig te dempen met afkoopbare valse beloftes.

No comments: