Sunday, May 17, 2009

Drup

De regen is eindelijk gekomen, over het bos ligt een nevel van het nat. En in het pad, na de druppelstromen het weerschijnend spiegelglas van de bladeren in een plas. De regen met zijn geklater bracht ongedwongen de zegen voor de verdroogde aardse longen. Zij, de woudreuzen van het bos bestaar ik naar hun eeuwig mastenlijf, waar de mossen in klein verblijf leven als sponzen van het zoete hemelwater.

No comments: