Wednesday, May 27, 2009

Natte droom

Er was eens een weidegreppel in de buurt van Meppel
Die met zijn weidse en wilde toekomstdromen
Gewoon wat verder dan zijn perkte weilandje wilde stromen
Ik ga terstond in een waterverbond met die brede boerensloot
Ik weet zeker dat hij mij ziet zitten als zijn waterbondgenoot
Kom er maar bij, riep de boerensloot met klotsend waterplezier
Want alleen een boerensloot zijn daar aan vind ik geen zier
Verderop is ook een brede vaart nog veel te kalm en te bedaard
Met ze'n drieën werden ze machtig en sterk in waterstromen
Maar toen de greppel door het slaan van de oude torenklok
Uit zijn euforisch gedroom plotseling wakker schrok
Stond hij zo te zien voor het oog helemaal tot aan zijn bodem droog
En was er een wreed einde gekomen aan zijn natte toekomstdromen

No comments: