Wednesday, June 3, 2009

Blijf je zelf

Je wist van een denkbeeld dat zich zelf gestalte gaf
Je wist dat die gestalte maakte een ik denkbeeld
Dat denkbeeld was zo verdrongen dat het leek
Dat het er niet was en je geloofde in zijn ik beeld
Als iedereen om je heen het zelfde liedje zingt
En zelfs je eigen stem stuurloos mee brult
Doe één ding voor je daar in onder gaat
Vlucht naar de echtheid van waar je uit bestaat
Die woont in de onafhankelijke je eigen waarde staat

No comments: