Sunday, June 14, 2009

Niveau

Niemand ziet je staan al ben je opzichtig torenhoog
Het is de dagelijkse waan die hun gezicht bedroog
Jij bent er niet ook al sta je hindelijk in de weg
Het dossier ontkent slechts één letter of getal
Halo hier ben ik, kijk naast je vlakbij is het ik geval
Hoor van oor tot oor en zie van oog tot oog
Dat is menselijk kontakt op niveau niet torenhoog

No comments: