Friday, June 19, 2009

Dag vader

Op Vaderdag dagvaarden zijn kinderen zijn vaderschap
En hij, vader zelf, lelijk of knap, moet hier gehoor aan geven
Zijn vader zijn is zonder barrage een titel voor het hele leven
Maar de bron van duizend dromen hebben geen vader meer
Want hij is vertrokken met de noorderzon naar een wederkeer
Vaderdag is niet voor de achteloze verwekkers van het leven
Vaderdag is ook voor vaders zonder kinderen die liefde geven

No comments: