Sunday, October 4, 2009

Vindersloon

Ik ga niet vertellen wat je moet doen nu je jezelf bent kwijt geraakt.
Ik weet zeker dat het luisteren van je oren is verloren, verloren in nijdige doofheid, in een stom geslagen sprakeloos gebaar. Oké, ik zeg het toch maar, want het doet mij veel verdriet als je blijft zoeken naar je verdwaald verloren ik en je vindt hem nergens niet.
Ik ben in het weten van verlies de weg, de weg naar het vinden van wat verloren lijkt. Stilte is de niet gehoorde vinder, laat die toe zonder hinder zodat ze jou bereikt.
Daar is hij weer als een nieuw ontsproten zaad, de wortel nog maar net gezet en stoer ingebed, een boom in wording met bladeren van zelfvertrouwen als voedsel voor zijn toekomst.

No comments: