Saturday, October 31, 2009

Onbescheiden

In de eeuwigdurende eeuwigheid van het heelal is met een niet berekenbare toevalligheid van het toeval, een voor het leven toelaatbare planeet ontstaan. Het woord schepping is een veel te simpele uitdrukking voor dit onberekenbare toevallige toeval. Perfectie en imperfectie , stabiliteit en onstabiliteit, ontstaan en verdwijnen stilstand is zelfs beweging. En dan blijkt toevallig in al deze bizarre ontwikkelingen een wezen te ontstaan dat in zijn tijdelijkheid de arrogantie heeft om te denken eeuwig te zijn.

No comments: