Sunday, April 19, 2009

Kap er mee

Al meer dan 75000 vervaagde dagen
Is de zon in gepaste enen hem met warmte verschenen
De oeroude zomereik uit het lang verdwenen reuzenrijk
Hij heeft zijn eeuwige levengever zien gaan en boven komen
Achter gebleven op het slachtveld van gesneuvelde bomen
De tijd heelt niet alle wonden dat is als een vals geloof verteld
Mensen leven in kapsyndromen waardoor de wereld wordt geveld
Maar geloof mij, zonder levende bomen dode toekoemst dromen

No comments: