Sunday, November 22, 2009

Bankroet

Kom ga eens zitten op de bank hij zit verschrikkelijk goed. Dat zijn de slimme verkoop trucjes van de bankverkoper in de winning mood.
Maar o wee o wee! let op je zaakjes in pree, als dit verzoek wordt gedaan door een kiene bankemployé. Want zijn verhalen over de bank zijn nog zoeter dan honingzoet, volgens hem is hij jou ideale bank in voor en tegenspoed. Maar geld creëren met jouw geld wordt niet altijd besteld als positief uit geteld. Vraag daarom ter stond naar hun vaste financiële grond en hoe het is met jouw tegoed, want voor je het weet is die mooie bank geen bank meer maar bankroet.

No comments: