Friday, November 6, 2009

DNA

Zonder etiket is het leven leven een bestaand gevaar, want je bestaan bestaat niet als procedé. Maar met die opgeplakte registratuur is het niet veel simpeler geworden. Vanaf de start tot aan de finish is het alsmaar checkpoint checken. Anonimiteit is een woord wat zichzelf in scheiden bedriegt, het is een verlangd verzinsel. Er is volgens sommige zelfs een hogere macht of zo iets dergelijks die alles en iedereen weet te vinden en dat zonder gps systeem. Ik noem dit etikettering verschijnsel geen bestaansrecht maar bestaansplicht, want bestaansrecht is een verworvenheid die niet universeel een bestaansgrond heeft. Het noemen en geven van namen, het verzamelen van DNA profielen en graven in de intimiteit van de eigenheid, het maakt het geheim alleen maar groter. Het geheim van het zijn.

No comments: