Wednesday, September 9, 2009

Duurzaam?

De eeuwigheid duurt niet het aller langst
Is dat wellicht mijn bange angst, dat zoals ik weet
Duurzaam even lang is als de snelle vleet van het woord
Als door iedereen die het zo gaande in zich zou willen beleven
Zij zich dan toch ongemerkt begeven op het slappe waanbeeldskoord
De inspanningsspanning houdt het wel aan in zijn strak bestaan
Want zonder die eeuwige trilling is hij de niet echt geleefd
En het verdaan van duurzaamheid is dan eeuwig verkleefd

No comments: