Saturday, July 14, 2007

Verhipperderpip

Een onorthodoxe orthopeed
Kraakte botten bij de vleet
Veel patiënten ging het iriteren
Dat hij dat deed zonder injecteren
Jenever was zijn nieuwe anesthesie
Voor hij ging zagen in been of knie
Na de operatie had de patiënt geen been om op te staan
Niet door het zagen maar door het gedestilleerde graan.

No comments: