Thursday, July 5, 2007

Verantwoord

Het glas in de glasbak, papier voor de muziekvereniging, composthoop achter in de tuin, lege batterrijen apart houden, was aan de lijn drogen, geen auto rijden, wel fietsen en lopen of openbaar vervoer. Maar boven al, zuinig en nog eens zuinig omgaan met de natuur. Het nieuwe geloof van deze tijd is het er over nadenken dan het nastreven en gewoon het naleven van een zo schadeloos mogelijk leven. Als we dat niet doen, is straf dat de 'Milieu God' ons zijn verhoogde zeespiegel op een zekere dag voor houdt.

No comments: