Monday, July 16, 2007

Advocaten praat

Heb je niet gedaan wat je moest doen zonder het te weten dat het moest gebeuren en nalatigheid een woord is dat je slechts alleen op school hebt geleerd, dan is de kans zeer groot dat je niets te verwijten valt ook al is jouw onschuld een zekere vorm van niet bewezen schuld. Want schuld is slechts een beperkte weergave van de vermeende echtheid en daardoor heeft het niet de geveinsde representativiteit die men zou verwachten van echte schuld. Met het al, ik pleit voor het schuldig zijn aan onschuldigheid van mijn cliënt.

No comments: