Sunday, November 18, 2007

Waaris

Zuiver water heeft alleen een laboratorium bestaan
Water is juist de drager van het zout in de oceaan
Zuiver licht wordt nergens gevonden ook niet bij God
Licht is juist de drager van kleur en maakt niets kapot
Zuiver voelen is zeldzaan en een weinig ontgonnen gebied
Mensen die het weten te vinden genezen pijn en verdriet.

No comments: