Monday, November 5, 2007

Hand op de knip

Even verder dan weer dichtbij
Was hij mij steeds gaan irriteren
Een beetje maar, zoals hij zei
Zonder mij te willen komanderen
Reclame is dikwijls dwingend onfatsoen
Wat moet ik daar dan tegen doen
Ik weet misschien wat ze zal leren
Koop niets te vroeg dat is genoeg
Om het rode tij te keren.

No comments: