Friday, November 9, 2007

Boerstom

De onderwijzer die heel wijs was en goed onderwezen
Zijn vader was een boer die zelfs geen koeienletters kon lezen
Schrijven had hij al melkend achter de koeien nooit geleerd

Hij keek als boer alleen maar naar de kont van zijn trouwe peerd

De wijze onderwijzer kon dat onwijze boerenbedrog niet verdragen
Met de weerzin hem weer te leren schrijven en lezen van af het begin
Joeg hij zijn mekkerende vader gewoon de schoolbank weer in

Hij leest nu de krant alle dagen en schrijft zijn naam als ze er naar vragen.

No comments: