Friday, November 9, 2007

Hogenoot

Een harde valse noot die zich maar niet liet kraken
Maakte dat de componist zijn notenwerk moest staken
De partituur was vals en van zuivere noten geheel ontdaan
Hij riep, dat er een meesterkraker aan het werk moest gaan
Na het kraken was de noot zo zuiver als wel duizend sopranen
De componist schreef nu met vuur zijn aller mooiste partituur
Zonder dat hij zich voor één valse noot hoefde te schamen.

No comments: