Tuesday, October 30, 2007

Wie is daar?

Doe open de deur mijn beste vrind
De onzichtbare schimmen hebben aangebeld
Laat ze niet te lang in vrieskou en wind
Op jouw kille marmeren stoep verschralen
Zeker al zijn ze niet aan opendoen gewend
Zij willen toch van hun onzichtbaar leven verhalen
Want over hun rijk van lieve geestige geesten
Wordt niet veel gesproken op de levende feesten
En zijn daarom hier niet doodgewoon bekend.

No comments: