Saturday, October 20, 2007

9simpels

Een kleine tweestrijd wordt een grote ruzie als er een derde bij komt.

Vals belicht is niet zo erg als vals beticht.

Twee dove blinde praters reizen niet ver samen.

Onder bruin, rood van boven, het is een kersenvlaai heet uit de oven.

Stuur geen brief zonder zegel, aan strafport betaal ik nooit een pegel.

Als je geen begrip op kunt brengen voor het onbegrip
Moet je het eens proberen om te draaien, snap je?

Je geeft een kansloos iemand misschien een kans,
Als je de kans voor dat loze helemaal wegneemt.

Pesten treiteren en vernederen zijn het snel ontkiemend zaad
Voor vele niets ontzienenden vergeldende wraakoorlogen.

Eindeloos veel geduld hebben heeft alleen maar zin
Als je het geduld eindeloos veel op kunt brengen

Anders stik je ongeduld.


No comments: