Wednesday, September 26, 2007

Oudhout

Het regende de hele dag, en weet u daar krijg ik zo'n niet uit huis gaan gevoel van. De houtkachel lekker laten branden en een boek op schoot, "en laat de boeren maar dorsen,"denk ik dan. Het boek op schoot had als titel:'Het verborgen leven van bomen'. Een pil van 497 bladzijden, allemaal over het leven van bomen. Meer dan 60000 verschillende soorten zijn in de loop van vele jaren speuren en identificatie bij de wetenschap bekend. De schrijver,Colin Tudge, gaat er echter van uit dat dit slechts een vierde deel is van het echte aanwezige ariaal. Van alle bomen die op de wereld zijn, groeien de meeste in tropische regenwouden, zoals het Amazone gebied en andere immense grote wouden. De boom is ook in zijn tegenwoordige verschijningsvorm de oudste levende aardbewoner. Archeologen spreken indrukwekkend over de steentijd, de bronstijd, de ijzertijd en het stoomtijdperk. Tegenwoordig hebben we het tijdperk van de interne verbrandingsmotor, nucleaire energie, ruimtevaart en computers. Al deze zgn. tijden zijn, of verdwenen in de geschiedenis, of worden zeker een keer geschiedenis. De houttijd is echter altijd gebleven al die milioenen jaren al. Ik lees verder, mensen zoals we nu zijn zouden niet eens ontwikkeld zijn als er geen bomen zouden zijn geweest. Ik schenk me zelf nog even een kop thee in, en lees, hout is ook de oudste werkelijk bruikbare brandstof. Mensachtigen leerde het vuur minstens een half miljoen jaar geleden gebruiken. Ik ben pas op bladzijde 52, de kachel vraagt om hout, met een heel ander gevoel leg ik een stukje van het eeuwigelijf op het vuur en fluister, "bedankt boom."

No comments: