Monday, November 28, 2011

Uit de brand

Er is een manier van schelden die iets positiefs in zich draagt. Deze manier kan heel persoonlijk bedoeld zijn, echter zonder nare gevolgen. Het is een manier van schelden die wij eigenlijk allemaal eens wat meer zouden moeten toe passen. "Schelden doet geen zeer maar slaan veel meer" is een opzeg versje uit de oude doos, maar in de door mij gesuggereerde versie, nog waar ook. Dit schelden maakt vrij, verlos je van een heleboel sores. Maar, let op! er kan een adder onder het gras zitten die de afmeting kan hebben van een brandweerslang, als dit positieve schelden gebeurt onder bepaalde voorwaarden. Zijn deze voorwaarden er, dan is het goed om de kleine lettertjes te lezen. Als die niets verbergen, ik zou zeggen waarom dan zo klein? maar goed, geen adder, nog iets wat daar op lijkt, onder het gras zit. Doe het, schoon menseke, doe het met heel u hart, accepteer dit schelden zonder smart, doe het met u volle verstand, voel u door dit kwijtschelden uit de brand.

No comments: