Tuesday, November 22, 2011

Niet weerd

Taal is soms een onmogelijk slecht lopende fiets waar ook nog eens de banden van lek zijn. Traag trappend en onbegrepen fietst de gebruiker door het letterland. Om hier eens een lichtpuntje, een ledlampje, in te ontsteken heb ik een woord metamorfose ontwikkeld. De betekenis blijft het zelfde terwijl het woord zich in volwaardigheid heeft omgeschoold.
Ik neem twee woorden als start, maar wie weet als deze verandering aanslaat volgen er nog meer dan die enkele twee. Het woord Klein gaat in deze veranderen in Kriel en de vervoegingen daar van, zoals: kriel, krieler, krielst krielste, verkrielen, verkrield, Een paar voorbeelden als beginnende krielligheid: Een piep kriele man vrijt met een nog piep krielere vrouw(wat een kriel gefriemel trouwens)maar oké we gaan verder. Kriele zaken zijn dikwijls veel minder kriel dan ze lijken. Ik schep een heel kriel beetje op, het krielste foutje zit soms in een nano kriel schroefje, of zo je wilt, een nano kriel boutje. Dit zijn typische voorbeelden van een dubbele verkrielingen. Hoe kriel het ook is het kan altijd nog veel krieler. Als je even oefent heb je het met een kriel beetje moeite snel in je kriele koppie zitten.
Het andere woord wat ik wil veranderen is het woord, je raadt het waarschijnlijk al, Groot. Deze minkukel onder de omvangswoorden gaat veranderen in Bonk. Vervoegingen kunnen zijn: Bonk, bonker, bonkerder, bonkst, verbonken, bonkheden, bonkheidswaanzin, het verbonken van de mogelijkheden maken de angst om te verliezen krieler. Zo bonk als zij is in denken zo kriel is hij in zijn gedachteloosheid. Als de verbonking wordt verkrield is alles met elkaar in evenwicht gebleven.
Tot slot nog eentje voor op het bonke prikbord:
Wie het Kriele niet eert is het Bonke niet weerd.

No comments: