Monday, November 21, 2011

Te zijn

De optelsom is snel gemaakt, want er is niet meer dan 1+1=2. Vermenigvuldigen geeft veel meer dan het stapeleffect. Het gevaar schuilt in de 0 en komma, hun plaats in het spel is bepalend voor een oplopende of een dalende tendens. Onthou goed, dat de berg nooit hoger is dan de diepte van het dal en dat het gelijkheidsbeginsel hier alleen door een natuurramp kan ontstaan. Toen de Schepper van alle dingen alle dingen geschapen had, dacht hij deze krachtsinspanning te moeten voltooien met de kroon der schepping, de mens? Had de Schepper van alle dingen zich toen achter de oren gekrabd, was deze kroon wellicht in de onvoltooid verleden tijd gebleven en dat scheelt heel wat kaarsjes branden voor het hel en hemel denken. En het vermenigvuldigen? de hoofdschakelaar blijkt duidelijk onklaar, te zijn!

No comments: