Thursday, November 17, 2011

Blind paard

Als een blind paard volg ik het uitgesleten spoor
Zon en maan zijn geen wijzers
De wind is in hun schaduw gaan liggen
De storm huist in een verder land
Aan het strand sterft de branding zijn dood
Stil is nu anders dan geen vragen
Geen vragen maken de stilte stil
En ik wed buiten mijn wil
Op de leegte van het blinde paard.

No comments: