Thursday, October 7, 2010

Utopie

Gooi nooit de deur dicht die niet meer open gaat
Je blijft alleen in de vlucht naar een utopie
De stemmen die zeggen ga gerust dit is jouw verlaat
Zijn van een ander brein en niet je evenknie
Vindt in je zelf de kracht om niet die deur te vinden
Want wat er achter blijft zijn je zielsbeminden

No comments: