Sunday, October 24, 2010

Paal en perk

Grensoverschrijdend gedrag heeft meerdere kanten. Wie en wat bepalen waar die grens ligt? is dat een natuurlijke grens of een bedachte in wetten en regels, een dictaat. Opvoeden van kinderen is lerend en een langetermijndoel met een al heel vroeg startpunt, de zwangerschap. Het kopieergedrag, zowel positief als negatief, is van alle tijden en geeft aan welk (on)mens er uit kan ontstaan. Veel kinderen zijn alleenstaanden, als het ware wezen ondanks dat ze een vader en moeder hebben. Mijn moeder had altijd als lijfspreuk als het weer eens over lastig op te voeden kinderen ging: "Een goed kind regeert zich zelf, een slecht kind niemendal". Ik vroeg mij dan altijd af wanneer begint dat goede of slechte kind te ontstaan, is het een erfelijkheidskwestie, of toch aangeleerd, gekopieerd? Als b.v kwaadaardigheid een overerfbare eigenschap is, wat ik overigens betwijfel, is dan de tegenkracht hier een grens aan te stellen, een grens zonder slagbomen van geweld maar liefde en genegenheid. Ik bepleit de grens van je eigen vierkante meter op te heffen zonder hem te overschrijden en wees een wees met de wezen om ze te begrijpen.

No comments: