Saturday, October 23, 2010

Linkse hobbys

Wat is kunst en cultuur anders dan een gesubsidieerde boterham veelal zonder boter en beleg. Het is het terrein van linkse hobbyisten, de babyboomers. Specifiek en vooral is dat links zijn het nieuwste populaire scheldwoord van de niet-weters de bange volgers van, ja wat eigenlijk? Het grote geld of nog geen geld? dat is toch geen ideologie maar menselijke hebzucht en zeker niet gebaseerd op agologie. Die 'linkse' wereld zou zeker zonder kunst en cultuur kunnen, het is dan wel een wereld zonder de fijngevoeligheid van iets dat niets lijkt te zijn. Plaats dit issue nooit in een politiek spectrum daarmee is de minzame hardheid het rechtsprekende zwaard van de verdeling geworden., het gespleten kind achterlatend als slachtoffer van de 'wijze' Damocles.

No comments: