Friday, October 29, 2010

10 gemeten

De gang van de slakkengang lijkt een spoor van slijmige eeuwigheid,want hij heeft de tijd, daar zijn vaart nooit met Speedy Gonzales wordt vergeleken. Maar al duurt zijn reis misschien wel vele weken, het is zijn gestage geduldigheid met blaadjes eten, die welhaast terwijl de wereld raast, hier uitgevreten wordt gemeten.

No comments: