Wednesday, October 20, 2010

...Als mens

Vertel eens een verhaal dat niemand denkt te geloven, over dwaze dingen die gebeuren hier vlakbij en ver hier boven. Vertel het gewoon alsof het de waarheid is met alle gelovige toeters en bellen en gaat hun zielenrust maar eens met heel veel angsten kwellen. Bouw als een van de heilige laatsten, kerken moskeeën tempels en andere bedenkelijke offer-plaatsen. Laat iedereen geloven dat hierin huist een bovenaardse geest om te loven. Maak heel slim van hun schijnheiligheid goud en macht en bedenk daarna deemoedig dat je het allemaal zelf hebt bedacht....als mens die denkt God te zijn.

No comments: