Friday, September 14, 2012

Onverhard

Onder iedere klinker roept de aarde ademloos laat me los, ik wil mijn bos met groen geloof. Maar de  klinker en al zijn medeklinkers zijn steenhard doof. Er is ergens een geschil dat het overbruggen niet loont om dat juist daar iemand woont met de onoverdraagbaarheid van een versteende burgemeester. Wanneer stopt het plaveien met die onverzettelijke keien van overmoed? moet de aarde beven? de zee een tsunami geven? Ik doe even de ramen naar de wereld dicht en prevel mijn bedendicht zonder te verharden.    

No comments: