Wednesday, September 19, 2012

Herrie schoppers

Waarom blaft een hond?een van de redenen is dat zijn gehoor zeer selectief is en daarom gevaar kan signaleren zonder het te zien.
Een andere reden is wellicht wat minder te begrijpen, dat is het kopieer gedrag in dat blaffen. Een hond begint en voor je het weet blaffen alle honden binnen een bepaalde gehoorgrens, die overigens zich als een golfbeweging verplaatst naar de buitenkant van het blafcentrum,mee. Wat  hier ook opmerkelijk aan is, dat het blaffen zomaar binnen enkele minuten kan stoppen, alsof er een stopsein of code in de manier van blaffen zit. Dit natuurlijke blafgedrag bezitten praktisch alle honden ongeacht ras en of verbastering daar van. Het is een van de overgebleven communicatie methoden, die, hoewel de meeste honden  niet meer in groepen of roedels leven, nog steeds wordt gebruikt. Mensen blaffen niet, zij schreeuwen. De uitwerking is eigenlijk het zelfde, maar duidelijk veel minder inhoudelijk in de overdrachtelijke zin daar van. Iemand begint te schreeuwen omdat hij iets heeft gezien of gehoord waar de anderen voor gewaarschuwd moeten worden.
Het coderen is alleen totaal onduidelijk, omdat iedereen direct te hard mee gaat schreeuwen. Waarvoor en welk gevaar er gewaarschuwd wordt is niet relevant meer te noemen, de schreeuw is het doel.
Niet mee blaffen, ik bedoel schreeuwen, is verraad aan de groep en dus per definitie je doodvonnis. Ja dan, dan is de herrie op een moment zelfs zo groot geworden en de uitbreiding zo gigantisch, dat geen enkel stopsignaal, alzo dat zou bestaan,werkt. Het is als een felle bosbrand, deze blijft brandend zichzelf met zijn omgeving voeden totdat hij door geweld geblust is, of  uitgeblust is door gebrek aan voeding, bomen.
In overdrachtelijke zin is ons schreeuwen geen goed middel om gevaar of onheil te melden of te ontvluchten. Mensen bezitten namelijk hun moercode niet meer, of anders gezegd er zit geen plan of idee in de schreeuw verwerkt, het is herrie om de herrie met chaos als gevolg.            

No comments: