Thursday, September 27, 2012

Is dat niet mooi?

De natuur is niet mooi en zeker niet empathisch. Als er iets van gevoel, iets van medeleven is, dan is dat haast altijd profijtelijk en op overleven gebaseerd. Toevallig? nee natuurlijk niet. Het is in miljoenen zons op en zonsondergangen ontstaan. Dan lijkt het simpel  veronderstellend te vragen, wat er mooi is aan worm zijn. Als er een wezen is wat massaal wordt opgevreten door allerlei  beesten, dan is het de worm. Wat dan wel mooi is, dat ze ondergronds leven anders bestonden er geen wormen meer. De vragen blijven vragen want, wat is er mooi aan groen zoals gras bomen struiken, ze worden in grote hoeveelheden door Jan Rund en alleman opgegeten, omgezaagd als je boom bent, of zo gemanipuleerd profijtelijk gebruikt dat het mooie alleen in geld is uit te drukken. Die mooie natuur is een ramp, hij is bosbrand overstroming droogte zandstorm orkaan hitte vrieskou aardbeving. Er is maar een levensvorm die gelooft dat de natuur zichzelf ombrengt of  deels vernietigt, die levensvorm verondersteld dat er beschermend moet worden ingegrepen. De naam van die vorm is de denkende mens, in miljoenen jaren geëvolueerd uit eencellige micro wezens. Dus al beschermend begraven ontgraven beploegen bebouwen  inpolderen ontpolderen bedijken verhogen of verlagen mensen al decennialang de natuur. Want er is een niet beredenerende constatering dat de natuur een ontoerekeningsvatbaar barbaars systeem is wat tegen zichzelf beschermd moet worden. Wat is er dan tegen natuurbescherming te verheffen tot een bestuurslijkorgaan, een organisatie tot bescherming van iets wat zichzelf het beste beschermd door niet beschermd te worden. Alleen, en nu komt het apenvenijn uit de mouw, mensen zijn de natuur ontgroeid en vervuilen het nest waar de natuur zijn voortbetaanseieren uitbroedt. De natuur is dan misschien niet mooi, de natuur is wel een systeem dat zo intelligent in elkaar lijkt te zitten dat het verbaasd intrigeert provoceert en stil maakt, is dat niet mooi?           

No comments: