Thursday, September 13, 2012

Bladfobie

Mededeling van het ministerie van volksgezondheid en epidemieën

Er is een nieuw zeer agressief virus geconstateerd dat zich v.n. ophoudt in tuinen en parken. Het gaat hier over het BlBl en BlZ virus. Beter bekend als het bladblazers en zuigerssyndroom virus. Om uitbreiding en verdere besmetting t.a.v. dit virus te voorkomen zijn de volgende maatregelen met onverbiddelijke ingang van kracht.

1: Als u een gebruikte bladblazer annex zuiger in uw schuur heeft staan of recentelijk een nieuwe heeft aangeschaft bent u verplicht dit bij de politie van u woon of verblijfplaats te melden.

2: Raak het betreffende apparaat onder geen enkele beding aan en isoleer hem, markeer zijn verblijfplaats zorgvuldig met afzetlint en de waarschuwing: Toegangsverbod Besmettingsgevaar !

3:Let op! Waarschuw altijd binnen de geldende termijn van maximaal 12 uur de TZKD(Tuinmachines Ziekte Kundige Dienst).

4: U krijgt van de betreffende instantie binnen 24 uur bericht met de opdracht de schuur of andere verblijfplaatsen beschikbaar te stellen voor de ruiming van het besmette object of objecten.

5: De ruiming binnen het besmettingsgebied zal  bij oproep zone-gewijs plaatsvinden.

6: U dient zich strikt aan de gestelde veiligheidsregels omtrent deze ernstige calamiteit te houden.

Bij overtreden van deze verordening kan een maximale strafoplegging plaatsvinden in de vorm van 2jaar verplicht handmatig bezemen en bladharken.         

No comments: