Monday, March 29, 2010

Niet geweten

We hebben het niet geweten, want ogen waren blind en oren doof.Het is een kwestie van geloof, geloof in de eigen schijnheilige achterbakse dommigheid. Op het moment dat ogen ziende blind zijn en oren horende doof, heeft het gehanteerde selectiecriteria zichzelf eerst op nul gezet. Verheven en verheffen zijn twee verschillende grootheden die nooit een eigen doel kunnen en mogen hebben. Valsheid in woord is erger dan het geschrevene verkeerd of onbegrepen te interpreteren. Als het zaad de aarde niet meer kan vertrouwen, de knoeierij het verprutst, zal de oogst navenant zijn en weer ligt honger en ellende in de toekomst op de loer.

No comments: