Sunday, March 28, 2010

Navelstreng

De meterkast is de plaats waar de energie binnen komt en het geld je huis verlaat. Stille, haast onzichtbare cijfertjes veranderen voortdurend in een gestaag tempo. De navelstreng die ons huis en leven voedt heeft een aardse ontaarde moeder die van plan is nooit haar aanhankelijkheid en trouw prijs te geven. In tegenstelling tot de natuurlijke moeder kind relatie, komt het hier nooit of zelden tot een bevalling, een loskoppeling, een vorm van onafhankelijk of zelfstandigheid. We zijn de weg kwijt, de weg van zelfdoeners zelf bedenkers, het op eigen benen staan gevoel. Monopolisering van de energiemarkt lijkt doorbroken door de macht te verdelen in een zogenaamd concurrerend productie en leveringssysteem. Je mag kiezen wie je moet kiezen anders sterf je aan gebrek aan gas water en elektro, dus doen we dat. Want wie wil er nog terug naar de donkere middeleeuwen als alleen nog maar in een spel of film, niemand toch, denk ik zo. Dus blijft de meterkast onmisbaar als onze navelstreng met moedertje Gaselektrowater.

No comments: