Monday, March 8, 2010

Legende

Het is een hele eer te sterven voor je vaderland, maar het is een nog grotere eer dat sterven niet te doen. Eenvoudig gewoon te blijven leven zonder dat stomme dode eergevoel. Want die, O zo verheerlijkte vaderlanden, of hoe ze ook godvergeten mogen heten, zijn verzonnen door de grensbewakers van het vrije geluk. Onze genen maken ons stapelgek, ze hebben: het is mijn territorium gevoel, te veel laten prevaleren. Daarom weten we het verschil niet meer tussen appels en peren. Juist en niet meer dan dat is er nog steeds geen vrede maar oorlog en ellende, met dat overdreven eergevoel, dat het goed is te sterven voor een dode legende.

No comments: