Sunday, August 19, 2007

Zondags heimwee

Vroeger zette de boer zijn werkpaarden voor de zondag al op stal
De koeien werden vroeg gemolken, zeker voor het kerktijd werd, al
Daarna op de zondagse klompen lopend naar het huis des Godes vreze
Na dominees preek was er koffie met koek bij Jan, Piet of Keeze
Er werd dan gepraat over het weer zaaien en goede of kwade oogst
Na het middaguur werd er met de kruik op tafel menig keer geproost
Maar luiden tegen de zondag avond galmend de kerkklokken weer
Dan liep men iets teveel beschonken naar het huis van onze Lieve Heer.

No comments: