Tuesday, March 10, 2015

Verwarrende toestand

Voorbij is niet het zelfde dan voorheen, want voorheen heeft een niet tijdelijke beklemming, daar gaat het voorbij aan voorbij. Het is een ingewikkelde ontwikkeling, die haast niet te ontwarde, verwarden zaken laten stranden in een oeverloze discussie. Overigens is het stranden in een oeverloos discussie gebied niet te pareren met de beweging,  een, niet bestaande, oever te creëren. Nergens is ook niet ergens. Even is een begrip dat even rekbaar is als duizend elastiekjes of slechts  één. Waarom gesuggereerd een lift dat hij omhoog gaat? Ik denk dat aan omlaag liften  de toekomst voorbij  gaat zoals voorheen is gebleken.
Al me al een zeer verwarrende toestand.    

No comments: