Thursday, March 19, 2015

Evenknie

En zie de evenknie in  de vage beloften als schrale oogst in stemmenwinst. Dovemansoren zijn sowieso een zinloos aangroeisel. Valsheid in geschriften is altijd uitlegbaar en toepasbaar te verklaren. Liegen mag, zelfs in veelvoud, als het maar in de juiste context staat en gebeurd. Die juistheid is trouwens een pad met vele omwegen, het doel is niet verdwalen in zoeken naar een pad tot de waarheid. Ook een  slecht geoliede machine haat zand terwijl zand zich niet met haat in laat. Zonder problemen zijn er geen oplossingen. Dit zichzelf versterkende mechanisme is nodig om nieuwe ideeën te ontwikkelen. En zo is de evenknie het gelijk zijn  in bekwaamheid, in wat dan ook, te vinden.  

No comments: