Tuesday, March 17, 2015

Spoedig

Spoedig is afhankelijk van mogelijk.
Het is als een wasknijper die de grip op het knijpen verliest en spoedig op de grond zal vallen. Maar het is mogelijk dat het gripmoment niet direct plaats vindt en het spoedig zijn niet zo spoedig mogelijk meer is.
Afhankelijk zijn van een mogelijkheid kan dus spoedig een onberekenbare tijdsfactor zijn in het vallen van de wasknijper.
Kort samengevat: Spoedig is afhankelijk van mogelijk.

No comments: