Wednesday, March 11, 2015

Mijn Kathedraal

Ik bouw een kathedraal niet in de hoogte maar naar bene, als door de aarde verzwolgen tree voor tree.
Zijn diepte is haast beschamend ongegrond en dat zonder die hemelse kont van bazuinende bengelen verbeeld in de naakte engelen.
Ik bouw hem, mijn kathedraal, niet banaal, nog om te schenden, nee ik bouw hem verdiept in deze eindeloze enden.
Om zo te laten zien dat hemelse hoogmoed zijn grenzen in diepe spiritualiteit moet vinden.
Mijn Kathedraal is slechts een bedacht foedraal om m'en gevoel aan het binnen aardse te laten binden.     

No comments: