Sunday, December 21, 2014

Hoe sterk

Hoe sterk is de eenzame die zich zelf geen weg waant.
Misschien wordt hij wel vergeten vinden we hem straks half dood.
Want de maatschappij houdt niet van eenzame, er is geen plaats voor hen, ons gevoel is niet zo groot. Hoe sterk ben ik als ik hem tegen kom, geef ik hem de vrijheid in mijn verworven eigendom. Kijk eens om je heen en zie je bent niet alleen, niet alleen als je samen bent. Hoe sterk.

No comments: