Monday, December 15, 2014

Al te veel

Dan even is de dwaas een geleerde die men al luisterend zijn lippen kust. In deze verdwaalde wereld is het spoorzoeken naar ontspoorde onzin verheven tot internationale sport.
En hij op zijn looftrompettentroon gezeten, hij laat zijn vergrijsde schedel hangen en vraagt met tranen over de wangen,
"Is het niet al te veel?"

De zon heeft zojuist zijn kille dieptepunt gezien, de paarden zijn ingespannen voor de race met de klok. Kalkoenen ganzen herten eenden en ander gevangen wild heeft zijn bloed geofferd in zijn zwanenzang voor het kerst bacchanaal. En ik, ik laat mijn wijze schedel hangen en roep met tranen over m,en wangen.   
 "Warempel het is al te teveel!"   

No comments: