Friday, February 28, 2014

Schone raad


Daar zat hij, gewoon op z ,en gemak de duiven te voeren met wat brood en stukjes fruit. Ik ging naast hem zitten zonder het te vragen of het goed was. Hij was de persoon er niet naar om dat te vragen want zijn uitstraling was eerbiedwekkend. Na een lange stilte keek hij mij aan met zijn mooie ogen. "Ik zal u een raad geven, een als u die gebruikt u zult vrijwaren van de angst domme dingen te doen."

Laat u geest niet beademen met vervuilde lucht
Nog uw  maag vullen met een giftige klucht
Uw oog niet verblinden door lokkend vervalst licht
Houdt uw hoofd zuiver met een schoon gezicht

No comments: