Wednesday, February 5, 2014

Daar tussen

De mogelijkheid om in zeven sloten tegelijk te lopen is het groots als je met zevenmijlslaarzen door het boerenland dendert. Er zijn ook wezens die gedragen zich als een olifant in de porselein kast, zij breken alles wat breekbaar is terwijl hun huid geen schrammetje te zien geeft.
De wereld zit vol met rauwdouwers, lomperiken, geheimschrijvers, allesweters en rechtlijnige dwarsdrijvers.
Als je drie stuivers hebt en je komt iemand tegen die er geen heeft, is het de vraag of wilt delen of geven. Als je deelt dan hebt allebei minder dan drie stuivers, als je geeft is het deel wat de ander krijgt jouw geluk en zijn geluk en zijn de drie stuivers meer geworden.
Even is het gepasseerde oneven maar alle twee zijn ze het deel van een totaal. Wat is de lering? Tijd en ruimte zijn grenzen die oneindig lijken maar dat niet zijn, doe wat je nodig vindt en laat wat je nodig vindt, daar tussen zit het leven.     

No comments: