Friday, February 7, 2014

In alle vrijheid

 Er was eens een oude man die zeven slaven had, alle zeven waren hem net zo lief als zijn zeven mooie dochters. Op een dag, de zomer liep ten einde, riep hij zijn slaven en zijn mooie dochters bij hem. Hij sprak ernstig en bedroefd, "een goede vriend van mij, hij is astroloog,vertelde dat ik niet lang meer te leven heb want de sterren staan voor mij  in een zeer ongunstige stand." Terwijl de tranen over zijn bebaarde wangen stroomde, vervolgde hij tot zijn slaven wendend,"als ik jullie nu de vrijheid geef, waar jullie recht op hebben, mag ik dan vragen aan elk van mijn mooie dochters voor een van jullie te kiezen.?" De oudste slaaf nam het woord, "meester u moet de stand van de sterren niet zo interpreteren, ze zeggen helemaal niets over uw naderend einde, maar meer over uw goedheid en wijsheid van inzicht van wat u gaat beëindigen. Wij zullen geen slaaf meer zijn om dat u dat wenst, en uw mooie dochters, zij hadden ondanks de sterren al gekozen en er naar geleefd in alle vrijheid.   

No comments: